top of page

REGULAMIN SKLEPU "SPEEDWAY CANVAS"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
 

2. Właścicielem Sklepu jest: AD_REBEL Szymon Szmyd, ul. Tyszkiewicza 11/8, 01-146 Warszawa, NIP: 5562595544 oraz Michał Szmyd, Trybowskiego 6/17, Bydgoszcz,  tel. kontaktowy: +48 606798855,  adres email: speedwaycanvas@wp.pl.
 

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać poprzez sklep dostępny na stronie (dodanie przedmiotu do koszyka i dalszy proces finalizacji zakupu) oraz przez formularz dostępny w zakładce Kontakt.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, a zwłaszcza: cena, charakterystyka towaru,  wymiary, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta bądź jego opłacenia.

 

§3 PŁATNOŚCI

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Sposoby płatności.
 

2. Ceny przesyłek określone są w zakładce Przesyłka i Zwroty, a dodatkowo widnieją w koszyku przed potwierdzeniem zakupu produktu. 
 

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za produkt oraz przesyłkę.
 

4. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT, która stanowi dowód zakupu.

§4 WYSYŁKA, ZWROTY, REKLAMACJE

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem profesjonalnych firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) w przeciągu 2-3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Jeśli termin ulegnie zmianie, Sklep zobowiązuje się o tym niezwłocznie poinformować. 
 

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji, natomiast w przypadku przelewu bankowego, od momentu zatwierdzenia go u operatora obsługującego płatności.

3. Klient ma prawo zwrócić zakupiony towar do 14 dni od momentu jego otrzymania bez podania przyczyny. Towar musi zostać zwrócony w stanie nienaruszonym za pomocą firmy kurierskiej lub poczty na koszt Klienta. 
 

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu,  w terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę na wskazany przez Klienta numer konta bankowego lub kartę kredytową. 

 

5. W przypadku, gdy otrzymany towar jest niezgodny z opisem lub jest uszkodzony, Klient ma prawo zwrócić go na koszt Sklepu w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Pozostałe czynności pozostają identyczne jak w punkcie 3 i 4. 
 

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

Payment Methods

§5 OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

§6 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu, w tym zdjęć i opisów towarów, a także logotypu sklepu i jego nazwy bez pisemnej zgody Sklepu.

§7 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu. W przypadku zmian w regulaminie zostaną one opublikowane niezwłocznie na stronie Sklepu. 
 

2. Aktualny regulamin sklepu zawsze widnieje w zakładce Regulamin i jest dostępny dla wszystkich odwiedzających. 


bottom of page